Livet_er.html
Klikk her for å lese utdrag av bokenLivet_er_2.html

Din egen bok del 2...


Minn deg selv på at dette skal være en god bok som skal hjelpe deg å ha fokus på det som er godt her og nå, og på ting/personer/hendelser som kan være med og bygge deg opp videre.

Ha gjerne boka med deg rundt omkring. Plutselig får du en tanke, en ide eller ser/hører noe aktuelt. Skriv, noter det ned med en gang. 

Selv har jeg sett og hørt viktige ting på mange ulike steder: i butikker, på gata, på bussen, på flyplasser, venteværelser, i blader og aviser..


Det finnes ingen fasit på hvordan boka skal se ut eller hva den skal bestå av.

Det bestemmer du selv. Ingen har noe med innholdet i din bok.

Men la boka være g o d for deg!

Lag_din_bok_3.html

LIVET ER - Forfatteren: Åse Frafjord Johnson:  ase@asef.no Telefon: 482 76 332   Org.nr: 996 745 058